Anvandarvillkor

Den websida du är på väg att hjälpa, bli en hjälte på – använder Flipside® ifrån Flipside System AB.

Som hjälte intygar du att:

  • Du är skapare eller ägare av det innehåll du delar till websidan.
  • Det innehåll du delar inte är illegalt eller stötande.
  • Att du ger websidan rätten att använda det innehåll du delar.
  • Du ger Flipside System AB och websidan du vill hjälpa, rätten att spara dina uppgifter och att över tid utvärdera dina bidrag bl.a. i syfte att skapa incitament och belöningar.
  • Du är vuxen eller har förälders tillåtelse att skapa innehåll åt websiten.

Frågor runt dessa villkor kan ställas till Flipside System AB på info@flipsidesystem.com